Jakie są kluczowe kompetencje managerskie?

2732
0
UDOSTĘPNIJ

Jako kierownik, prawdopodobnie każdego dnia pełnisz wiele różnych funkcji i twoja praca wymaga od ciebie różnorodnych kompetencji managerskich. Nieodzowną cechą współczesnych organizacji jest ich ciągła zmienność i krótki czas na podejmowanie kluczowych decyzji.

Zarządzając zespołem inicjujesz nowe projekty, poszukujesz nowych rynków, negocjujesz kontrakty i porozumienia, przedstawiasz różne koncepcje na posiedzeniach zarządu, decydujesz o podziale zasobów, kontaktujesz się z wieloma osobami: z dyrektorami, partnerami, klientami, akcjonariuszami, czy też urzędnikami.  Jak widać zadań na tym stanowisku jest co niemiara.

Podsumowując, można powiedzieć, że do kluczowych obszarów pracy szefa należą: reprezentowanie i dbanie o interesy organizacji, oddziaływanie na pracowników, utrzymywanie relacji z klientami i zarządem.

Jakie umiejętności są zatem kluczowe na stanowisku managerskim? Oto lista 10, kluczowych kompetencji managera

1. umiejętność zarządzania czasem pracy – w obliczy dużej ilości zadań ich rozplanowanie i realizacja na wyznaczony czas jest niemałym wyzwaniem.

2. umiejętność prowadzenia negocjacji – zdolności negocjacyjne w dużej mierze mogą pomóc managerowi w uniknięciu rzeczywistych konfliktów i zrealizowaniu kluczowych celów. Negocjator powinien być wiarygodny. Jego intencje powinny być jasne dla współpracowników, jak i drugiej strony. Tylko wtedy można mówić o prawdziwej skuteczności.

3. odporność na stres i umiejętność panowania nad emocjami – niestety kierownik na stres i odpowiedzialność narażony jest praktycznie każdego dnia. Nie można pozwolić na to by miał on wpływ na podejmowane decyzje. Dobry szef to osoba, która potrafi sobie poradzić w sposób konstruktywny ze stresem i różnymi negatywnymi emocjami, a także posiada narzędzia i metody służące do świadomego rozładowania napięć.

4. umiejętność formułowania i realizacji celów  – dzięki tym kompetencjom można oddzielić na przykład sprawy ważne od pilnych, ustawić hierarchię celów oraz przygotować grafik ich realizacji dla siebie i całego zespołu.

5. wysoki poziom empatii – ta cecha niezbędna jest w przypadku zarządzania zespołem. To dzięki zdolności współodczuwania czyli empatii możemy zrozumieć motywy i potrzeby innych ludzi, tak by zachęcić ich do działania i stale podnosić ich osobiste zaangażowanie. Cecha ta jest również przydatna pod czas rozładowywania napięć i konfliktów w grupie. Osiąganie celów rękami innych, wymaga dużego kredytu zaufania.

6. automotywacja i samodyscyplina – jest to klucz do realizowania zadań i zdobywania zespołowych jak i indywidualnych sukcesów. Trzymanie się planów i stałość poglądów to motor napędowy samodoskonalenia się i rozwoju. Kierownik o wysokiej samodyscyplinie jest: przewidywalny, poukładany, a swoją postawą jest wzorem i autorytetem dla innych. Samodyscyplina daje mu możliwość zarówno umiejętnego planowania, jak i ustalenia hierarchii pilnych i ważnych zadań.

7. nienaganne sposoby komunikacji – ta kompetencja, ma kluczowe znaczenie w przypadku sytuacji kluczowych oraz przy okazji udzielania feedbacku. Trudno wyobrazić sobie skutecznego managera, który potrafi właściwie zorganizować harmonogram prac i sformułować cele, jednak nie jest w stanie odpowiednio ich zakomunikować (delegować) i zmotywować zespół do pracy.

8. umiejętność słuchania i szanowania innych – mimo tego, że dobry manager powinien potrafić jasno i pewnie wyrazić swoją opinię nie osiągnie sukcesu bez wysłuchania zdania członków swojego zespołu i innych fachowców. Krytykując musi podkreślić, iż jego krytyka nie jest krytyką osób lecz sposobów działania.

9. proaktywna postawa nastawiona na działanie i poszukiwanie rozwiązań – manager powinien wykazywać się chęcią do działania, zaangażowaniem. Kierownik to wzór dla swoich podwładnych i wymaga się tego, by pokazywał, że naprawdę kocha to co robi. Jeśli sam dowódca jest zmotywowany i gotowy do działania to może wiele osiągnąć.

10. wysokie poczucie własnej wartości – niewielu jest kierowników nieśmiałych i niewierzących w siebie oraz poddających własne decyzje pod ciągłe wątpliwości. Kierownik to osoba pewna siebie i stąpająca twardo po ziemi, która jest wewnętrznie spójna. To nie znaczy, że szef musi być nieomylny i zadufany w sobie. Powinien on znać swoje mocne i słabe strony oraz odpowiednio te zasoby wykorzystywać.

Bycie skutecznym i nowoczesnym managerem to umiejętność połączenia kluczowych kompetencji managerskich, określenia prawidłowych i empatycznych wzorców zachowań jak i schematów podejmowania trafnych i szybkich decyzji pod presją czasu i wyników. Skuteczny manager to odwaga, świadomość swojej roli i poczucie odpowiedzialności.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here