Praca zespołowa jako podstawowa i najważniejsza komórka współczesnych organizacji

533
0
UDOSTĘPNIJ
SZKOLENIA I GRY SZKOLENIOWE

Praca zespołowa jest podstawową i zarazem najważniejszą formą organizacji pracy. Pracę zespołową cechuje przede wszystkim współpraca, czyli połączenie kompetencji, niesienie pomocy sobie nawzajem, a także ponoszenie zbiorowej odpowiedzialności za wyniki.

Zgodnie z wynikami badań psychologicznych do cech dobrego zespołu zaliczamy: niewielką liczebność zespołu tj. do 15 osób; średni stopień spójności grupy; współpracę nastawioną na realizację wspólnych celów, które są zrozumiałe dla wszystkich członków zespołu, dobrą komunikację (m.in. umiejętność aktywnego słuchania siebie nawzajem), zdrową rywalizację, bezpieczeństwo psychologiczne i stabilizację, jasno określone cele i procedury postępowania, adekwatny, nieautorytarny styl kierowania; współuczestnictwo w podejmowaniu decyzji.

Praca zespołowa bazuje na efekcie synergii, który mówi o tym, że jeden plus jeden równa się trzy. Synergia jest owocem myślenia w duchu „wygrana – wygrana” oraz postawy nakazującej najpierw dostroić się i zrozumieć innych. Osoby synergiczne chcą współdziałać z innymi przy realizacji wspólnego celu. Cenią różnice występujące między ludźmi. W pracy  wykorzystują własne zalety i niwelują swoje słabości przy pomocy i wsparciu innych. Zespół składa się z grupy ludzi, którzy mają wspólny cel, którego osiągnięcie zależy od sposobu współpracy.

Każdy członek zespołu może czerpać ze wspólnego zasobu umiejętności i twórczo wykorzystywać różne zadania. Istnieje ryzyko, że w zespołach które mają bardzo krótki staż, a  szef nie zna kompetencji swoich podwładnych nie zaobserwujemy efektu synergii. Częstym błędem rekruterów jest zatrudnianie ludzi podobnych do siebie, co skutkuje brakiem różnorodności wśród członków zespołu. Warto podkreślić, iż w przypadku zadań, które wymagają bardzo dużego skupienia, myślenia logicznego, fachowej wiedzy bądź ciągu skomplikowanych procedur matematycznych lepiej jest postawić na pracę indywidualną.

Reasumując, na wysoką efektywność pracy zespołu mają wpływ trzy składowe – członkowie zespołu (ich poziom motywacji, wykształcenia i chęci do czerpania wszystkiego co najlepsze od innych osób z zespołu), dobrze zdefiniowane cele i role zespołowe (np. według dobrze znanej zasady SMART) oraz doświadczony i nastawiony na rozwój swoich pracowników lider.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here