Awans na stanowisko managera i co dalej?

1549
0
UDOSTĘPNIJ

Propozycja awansu na managera często jest przełomem w karierze zawodowej. Na tym stanowisku kieruje się pracą całego zespołu i ponosi za niego odpowiedzialność, co jest nie lada wyzwaniem. Dla jednych to trudna droga prowadząca do kolejnych sukcesów, a dla innych gorzka porażka. Wg badań ICAN Research, aż 40% nowo mianowanych managerów zawodzi i traci swoją pozycję w ciągu pierwszych 18 miesięcy. Nic w tym dziwnego, gdyż stanowiska kierownicze wiążą się z dodatkowym stresem i wypracowaniem nowych, nie używanych przedtem kompetencji. Wraz z awansem rozszerza się obszar odpowiedzialności – dawniej tylko za swoje działania, a teraz za efekty pracy całego zespołu.

Jak się przygotować do pierwszych dni pracy w roli managera?
Przede wszystkim, należy poznać osoby z którymi się pracuje – zdiagnozować ich mocne i słabe strony. Wiedza o tym, na kim można polegać w kryzysowych sytuacjach, może okazać się kluczowa. Poznając członków swojego zespołu i przeprowadzając z nimi spotkania należy zbudować osobistą wiarygodność (sposób w jaki postrzegają nas inni), czyli zyskać szacunek i zaufanie. Szczególną uwagę pracownicy przykładają do tego, czy słowa nowego managera są spójne z jego działaniami, czy dotrzymuje obietnic i czy ma odwagę podejmować decyzje w trudnych sprawach. Warto też, zapytać pracownika co jest dla niego ważne w jego pracy.

Następnie, trzeba określić cele do realizacji w perspektywie krótko i długo terminowej. Zanim zacznie się delegować zadania dobrze jest zapoznać się z literaturą na ten temat. Umiejętność przekazywania poleceń jest z punktu widzenia managera kluczowa, bez zaangażowania i energii pracowników, sukces staje się niemożliwy do osiągnięcia. Pierwszy krok, niezbędny do uruchomienia zaangażowania, to pokazanie pracownikom, jaki jest związek pomiędzy ich codziennym działaniem, a celami całej organizacji. Za każdym razem warto upewnić się, że pracownicy otrzymali jasne wskazówki i wiedzą, w jaki sposób będą oceniani. Nie zapominaj, że przewodzenie grupie to nie tylko mówienie swoich kwestii ale także umiejętność aktywnego słuchania innych. Twoi pracownicy chcą czuć, że ich zdanie też jest dla Ciebie ważne.

Pamiętaj także o sile autorytetu. Jeśli na samym początku manager nie zapracuje na te miano to potem będzie to prawie niewykonalne. Nie zalecane jest spoufalanie się, wydawanie rozkazów oraz naginanie granic. Aby wypracować autorytet lidera, trzeba wytyczyć nowe granice i zdecydowanie ich bronić. Podczas spotkania z zespołem należy przedstawić zasady (biorąc pod uwagę także propozycje płynące ze strony uczestników zespołu) oraz omówić konsekwencje ich nieprzestrzegania jak i kryteria oceny pracy, które z punktu widzenia managera są najważniejsze. Ocena pracy, zwana oceną pracowniczą to także nowe zadanie lidera do którego należy się przygotować czytając o skutecznych metodach przekazywania feebacku.

Kiedy pierwsze i podstawowe kompetencje menagerskie (delegowanie zadań, organizacja czasu pracy, wyznaczanie celów długo i krótko terminowych, przekazywanie feedbacku) wejdą w krew, a członkowie zespołu i ich umiejętności będą dobrze Ci znane, należy pomyśleć o sposobach motywacji podwładnych. Należą do nich: okresowe oceny pracownicze, pochwały, podwyżki, udział w szkoleniach, a także dbanie o rozwój osobisty pracowników. Zadania, powinny być tak dobierane, by pracownik miał szanse doskonalić swoje umiejętności i nabywać nowe kompetencje. Warto zapoznać się z modelem przywództwa sytuacyjnego opracowanego przez Blanchardapozapłacowymi motywatorami.

Kiedy z pracowników niższego szczebla stajemy się managerami to zmienia się także nasza pozycja w całej strukturze organizacji. Dawni koledzy z równorzędnych stanowisk przestają być najlepszymi kolegami, a stają się często naszymi podwładnymi. Taka sytuacja wiąże się z tym, iż pewne relacje trzeba nakreślić na nowo. Ważne jest to, by wprowadzić jasne zasady współpracy i dobrze delegować zadania. Dużą trudnością dla osób, które nagle awansowały z niższych stanowisk jest organizowanie czasu innym, na ogół tym, z którymi się do tej pory omawiało decyzje kierownictwa. Nadrzędną zasadą jest szanowanie drugiego człowieka. Trzeba uważać, by nie popaść w gwiazdorstwo, które może być zgubne. Poza stosunkami towarzyskimi, zmienia się także stopień samodzielności i odpowiedzialność.

Przed debiutującym managerem stoi wiele wyzwań. Najważniejsze jest to by już od pierwszych dni po objęciu stanowiska ustalić przejrzyste reguły pracy oraz określić wzajemne oczekiwania. Szacunek do innych osób, utrzymanie osobistej wiarygodności, sprawiedliwa i konsekwentna postawa to podstawowe kompetencje, każdego skutecznego managera.

KOMENTARZ

Please enter your comment!
Please enter your name here